Rolmodellen

Samen met het Toptraject (TT) werken we samen aan de interventie rolmodellen. Studenten van het ROC van Twente, Saxion en afgestudeerden van Saxion kunnen in aanmerking komen om een rolmodel te worden voor vmbo, ROC van Twente en Saxion studenten. En dan met name niet-westerse en eerste generatie studenten. We gaan deze studenten werven, opleiden en inzetten voor verschillende pr-activiteiten zoals open dagen, voorlichting, gastlessen etc.

COPYRIGHT © 2021 S4S