Training voor docenten

Het was een training voor docenten van Saxion of ROC van Twente. De bijeenkomsten bestonden uit drie keer 1.5 uur live of 5 keer online van 45 minuten op de eigen academie (of online). Er was overleg mogelijk over de inhoud, zodat deze goed aansluit bij de behoeften van het team.

Docenten en leidinggevenden zijn zich niet altijd bewust welke invloed de achtergrond heeft op de studie ontwikkeling en reageren niet adequaat genoeg. Waar de student vraagt om (h)erkenning en begrip komt de docent met een oordeel of oplossing en mist daardoor de aansluiting. De verbinding wordt hiermee verbroken.

In de training werkten we met storytelling en werde professionele acteurs ingezet om realistische casussen zo levendig mogelijk voor het voetlicht te brengen. Na de training, had je een nieuw perspectief in handen waardoor je opener, speelser en met meer begrip de student kon stimuleren en begeleiden. Daarnaast leerde je de student medeverantwoordelijk maken voor het behalen van zijn/haar studiesucces.

COPYRIGHT © 2021 S4S